Celostátní výstava poštovních známek - Brno 1974 : katalog výstavy.

Boháč, Jan
Organizační výbor Celostátní výstavy poštovních známek, . 90 s.; 64 s.; 80 s.