Celostátní výstava archivních dokumentů : Od hrdinné minulosti k vítězství socializmu.

ed. Holl, Ivo; ed. Šamberger, Zdeněk; ed. Pletka, Václav
Archivní správa ministerstva vnitra ČSR, . 203 s., 8 s. obr. příl