Celostátní studentská vědecká konference s mezinárodní účastí v oboru kinantropologie : [Olomouc 22. a 23. dubna 1998] : sborník referátů.

Janura, Miroslav
Univerzita Palackého, . 191 s.