Celostátní sjezd závodních rad a skupin ROH : 22. únor 1948.

Jungmann, František
2. vyd. Ústř. propag. komise ÚRO, 1948. 65 s.