Celostátní konference Komunistické strany Československa.

Rudé právo, 1956. 320 s.