Celní preference v obchodě mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími.

Dvořák, Pavel
Sagit, 1993. 334 s.