Celní jednota Protektorátu Čechy a Morava s Říší.

Salavec, František
Česká grafická Unie, 1941. 24 s.