Celistvosť literatúry.

Matuška, Alexander
1. vyd. Slovenský spisovateľ, 1991. 450 s.
Edice: Vybrané spisy ; Zv. 5