Celistvá teorie lingvistických popisů : složková struktura : studie o současných modelech syntaktického popisu ; Polověty.

Katz, Jerrold J; Postal, Paul Martin; Katz, Jerrold J; Postal, Paul Martin
Vyd. 1. Academia, 1967. 330 s.