Čelední vůdce, čili, Úpřímná a spasitedlná rada všem ve službě stojícím aneb do služby se chystajícím.

Adam z Veleslavína, Daniel
3. vyd. [s.n.], 1843. 1 nestránkovaný sv