Celé Čechy.

Nezval, Vítězslav; Blahynková, Kateřina; il. Dvorský, Bohumír
Český literární fond, 1984. [21] s.