Čekání : Modlitby a meditace z let 1938-1945.

Rafajová, Marie Karla
Vydání první. Tranoscius, 1947. 99-[IV] s.