Čekání na rychlou stopu.

Man, Lubomír
Vyd. 2., přeprac., V Librexu 1. Librex, 2007. 268 s.