Čechy v době železné.

Stocký, Albín
Jan Štenc, 1933. 29 s.