Čechy v době kamenné.

Stocký, Albín
Jan Štenc, 1924. 25 s.