Čechy v dějinách italské kultury : (tisíciletá žeň).

Cronia, Arturo
Nákladem České akademie věd a umění, 1936. 231 s.