Čechy v dějinách italské kultury : (tisíciletá žeň).

Cronia, Arturo
Nákladem České akademie věd a umění, . 231 s.