Čechy předhusitské : úvahy o náboženském hnutí v Čechách před Husem.

Peřich, Leopold
nákladem Vyšehradu, 1941. 33 s.
Edice: Pro život ; sv. 24