Čechy po Bílé Hoře. První díl, Vítězství církve. Centralism.

Denis, Ernest
Bursík & Kohout, 1904. vi, 633 s.