Čechy krásné, Čechy mé : o dvou podřipských rodech.

Kratochvíl, Miloš Václav; il. Šrůtek, Václav Alois
2., dopln. vyd. (v Severočes. nakl. 1. vyd.). Severočeské nakladatelství, 1984. 251 s.