Čechy a střední Evropa 1200–1550 : dlouhodobá expozice Sbírky starého umění Národní galerie v Praze v klášteře sv. Anežky České.

Fajt, Jiří; Chlumská, Štěpánka
Národní galerie, 2006. 152 s.