Čechy a Rakousko : v politických brožurách předbřeznových.

Heidler, Jan
nákladem Matice české, 1920. 220 s.
Edice: Novočeská bibliotéka ; č. 34