Čechové, Němci a stát Přemyslovců.

Žemlička, Josef
Vyd. 1. Státní pedagogické nakladatelství, . 68 s.
Edice: Zájmové náklady