Čechové na basilejském sněmu.

Krchňák, Alois
2., dopl. a rozš. vyd., v nakl. Trinitas první. Trinitas, 1997. 299 s.
Edice: Studium ; sv. 92