Čechové, kteří tvořili dějiny světa : (Z historikova skicáře o XVI. a XVII. věku).

Kalista, Zdeněk
Českomoravský Kompas, 1939. 236-[II] s.