Čechové a Poláci roku 1848 : Studie k novodobým politickým stykům česko-polským. Část prvá ... = [Les Tchèques et les Polonais en 1848.

Žáček, Václav
Slovanský ústav a Slovanský výbor, . 318-[I] s.
Edice: Práce Slovanského ústavu ; Sv. XXII