Čechové a Poláci roku 1848 : Studie k novodobým politickým vztahům česko-polským. Část druhá ... = [Les Tchèques et les Polonais en 1848 : Contribution à l'histoire des relations politiques modernes entre les Tchèques et les Polonais.

Žáček, Václav
Slovanský ústav, 1948. 446-[I] s.
Edice: Práce Slovanského ústavu ; Sv. XXIII