Čechoslowan čili Národní jazyk v Čechách na Moravě ve Slezsku a Slovensku.

Kampelík, František Cyril
1842.