Čechoslovackije spartakiady : Czechoslovak spartakiades = <<Les >>spartakiades tchécoslovaques = <<Las >>espartaquiadas checoslovacas.

Rybár, Ctibor; ed. Chvalný, Július
1. izd. Orbis, 1980. 192 s.