Čechoslováci v Gulagu a československá diplomacie 1945-1953.

Polišenská, Milada
1. vyd. Libri, 2006. 510 s.