Čchi-Paj-Š&apos.

Hejzlar, Josef
1. vyd. Odeon, 1970. 240 s.
Edice: Světové umění ; sv. 38