Causa Dunaj : Dunaj faktografický : vodné dielo obáv zbavené.

Chmelár, Vladimír
1. vyd. Electa, 1991. 67 s.