Čau super : Čau někde jinde, někdy jindy, s někým jiným.

Rytířová, Helena
1. vyd. AG kult, 1991. 96 s.