Častolovice.

Čurda, František
Kraj. středisko památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje, 1966. [8] s.