Části a mechanizmy strojov : Zbierka príkladov.

Král, Štefan; Beleš, Ladislav
3. preprac. vyd. Slov. vys. škola techn, 1988. 348 s.