Části a mechanismy strojů pro 4. ročník gymnázií : Experimentální učební text volitelné skupiny odb. předmětů Základy strojírenství.

Král, Štefan; Gottschall, Vladimír; Binder, Róbert
2. vyd., 1. čes. vyd. SNTL, 1982. 193 s.