Části a mechanismy strojů : Cvičení : Určeno pro stud. fak. strojní.

Dotisk [2., přeprac. vyd.]. ČVUT, 1990. 176 s.