Castellologica bohemica. 3.

ed. Durdík, Tomáš
Archeologický ústav Akademie věd České republiky, 1993. 396 s.