Časovost a smrtelnost.

Benyovszky, Ladislav; Pětová, Marie; Kunca, Tomáš; Novotný, Jaroslav; ed. Marek, Jakub
Vyd. 1. Togga ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, . 158 s.; 178 s.
Edice: Scholia