Časovost a smrtelnost. II, Studie k časové konstituci lidské existence - časovost v dějinných proměnách.

Kunca, Tomáš; ed. Marek, Jakub
Vyd. 1. Togga ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, 2010. 178 s.
Edice: Scholia