Časovost a smrtelnost. I, Studie k časové konstituci lidské existence.

Benyovszky, Ladislav; ed. Novotný, Jaroslav
Vyd. 1. Togga, 2009. 338 s.
Edice: Scholia