Časovír.

1. vyd. Mladá fronta, 2008. 460 s.
Edice: Ikaros