Časové úvahy o naší mateřštině.

Ertl, Václav
Nákladem Jednoty československých matematiků a fysiků, 1929. 99 s.
Edice: Extense československých vysokých škol v republice československé. Ř. 1., Extense vysokých škol pražských ; 2