Časové otázky podle nauky křesťanské ve světle svatby v Káni Galilejské : (32 přednášky v útvaru cyklu májového).

Rybák, Josef
Cyrillo-methodějské knihkupectví, 1924. [8], 144 s.