Časové otázky podle nauky křesťanské ve světle svatby v Káni Galilejské : [32 předn. o útvaru cyklu májového : Sociologické promluvy].

Rybák, Josef
Cyrillo-methodějské knihkupectví, . [8], 144 s.