Časové a prostorové souvislosti tradiční lidové kultury na Moravě.

ed. Doušek, Roman; ed. Drápala, Daniel
Vydání první. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie, 2015. 223 stran