Časoslovo české ve významu a bohatosti svých tvarů prostých i předložkových.

Týn, Emanuel
Em. Týn, . [II], 224 s.