Časopis Společnosti přátel starožitností (muzejní a vlastivědná práce) a další periodika Společnosti přátel starožitností, 1889-2002 : bibliografie archeologických příspěvků.

Sklenář, Karel
Česká archeologická společnost-Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska, 2004. 43 s.
Edice: Zprávy České archeologické společnosti-Sdružení archeologů Čech, Moravy a Slezska. Suppléments ; 57