Cashflow kvadrant : zaměstnanec, samostatně výdělečně činný, majitel podniku, investor- : který kvadrant je pro vás nejlepší?.

Kiyosaki, Robert T; Lechter, Sharon L
Pragma, 2001. 290 s.