Cash flow : sestavení výkazu peněžních toků podle potřeb účetních jednotek a podle mezinárodních účetních standardů.

Zámek, David
1. vyd. Newsletter, 2001. 99 s.