Cash-flow : řízení likvidity podniku.

Freiberg, František
3., rozš. vyd. Management Press, 1997. 173 s.