Čas vrší dny : básně.

Kripner, Viktor
Týdeník "Čechoslovák", . 55-[I] s.; 35 s.